Wyznaczono termin Walnego Zgromadzenia

Zawiadamiamy, że na podstawie art. 36 §9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 4/RN/2023 z dnia 02.02.2023 r. wyznaczono termin Walnego Zgromadzenia Członków Ścinawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zmiana stawki eksplotacji od m-ca czerwca 2023 r.

Zgodnie z uchwałą nr 3/RN/2023 z dnia 02.02.2023 r. Rady Nadzorczej od m-ca czerwca br. zmianie ulegnie stawka opłaty za eksploatację.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała eksploatacja.pdf)Uchwała eksploatacja 2,50[28-02-2023]133 kB

Niedobory i dopłaty do rozliczeń wody

W związku z licznymi pytaniami naszych mieszkańców odnośnie przekazanych rozliczeń zużycia wody i ścieków za okres lipiec – grudzień 2022 r. oraz wykazywanych w nich znacznych niedoborach mających wpływ na ostateczną wartość rozliczenia publikujemy korespondencję jaką cyklicznie kierujemy do podmiotu odpowiedzialnego za gospodarkę wodno-ściekową w mieście - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o.

Załączniki:
Pobierz plik (1.pdf)Korespondencja 1[27-01-2023]115 kB
Pobierz plik (2.pdf)Korespondencja 2[27-01-2023]124 kB
Pobierz plik (3.pdf)Korespondencja 3[27-01-2023]157 kB
Pobierz plik (4.pdf)Korespondencja 4[27-01-2023]145 kB
Pobierz plik (5.pdf)Korespondencja 5[27-01-2023]178 kB
Pobierz plik (6.pdf)Korespondencja 6[27-01-2023]198 kB
Pobierz plik (7.pdf)Korespondencja 7[27-01-2023]188 kB
Pobierz plik (8.pdf)Korespondencja 8[27-01-2023]156 kB
Pobierz plik (Umowa 77.2006.pdf)Umowa 77.2006[27-01-2023]312 kB

Przesyłamy moc świątecznych życzeń

 

Roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych

We wszystkich wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządza Ścinawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, rozpoczęły się roczne zebrania sprawozdawcze, które odbywać się będą w terminie do 8 marca br.

Rozliczenie wody za okres VII-XII.2022 r.

Na podstawie elektronicznych odczytów wykonanych w dniach 28-30.12.2022 r. spółdzielnia dokonała rozliczenia kosztów zużycia wody za okres lipiec – grudzień 2022 r.

Dodatek mieszkaniowy - pomoc w trudnej sytuacji

Wszystkie osoby, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z opłatami czynszowymi mieszkające w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, a także we wspólnotach, zachęcamy do skorzystania z dodatków mieszkaniowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Sposób wyliczenia dochodu.pdf)Sposób wyliczenia dochodu[12-12-2022]184 kB
Pobierz plik (Sposób wyliczenia powierzchni.pdf)Sposób wyliczenia powierzchni[12-12-2022]70 kB

Apel do naszych mieszkańców o segregowanie odpadów

Po raz kolejny apelujemy do wszystkich Państwa o segregację odpadów zgodnie z przepisami lokalnymi przyjętymi w gminie Ścinawa. Takie działanie nie tylko poprawi wygląd naszego otoczenia ale też uchroni mieszkańców przed naliczaniem przez gminę zwiększonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zatrudnimy Konserwatora

Poszukujemy osoby na stanowisko Konserwator

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy i składania dokumentów

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta pracy konserwator.pdf)Oferta pracy konserwator[10-01-2023]164 kB

Korzystajmy z energii rozsądnie!

W mieszkaniach zrezygnujmy z energochłonnych urządzeń. Na klatkach oświetlanych bez pomocy czujek gaśmy światło, kiedy nie jest nam potrzebne.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja prasowa - godziny szczytu-1.pdf)Komunikat godziny[09-12-2022]219 kB

Godziny pracy biura

poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00-16.30
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.30

Godziny pracy kasy

do 26. każdego m-ca

poniedziałek 8.00-13.00
środa 11.00-16.00
piątek 8.00-13.00

Godziny pracy kasy

od 26. każdego m-ca

poniedziałek 8.00-13.00
wtorek 8.00-13.00
środa 11.00-16.00
czwartek 8.00-13.00
piątek 8.00-13.00

Kontakt

Ścinawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kościuszki 31a
59-330 Ścinawa

tel. 76/843-63-34
sekretariat@ssm24.pl

NIP 6920000705
KRS 0000185401
REGON 000961550